350 scaled
BASIC 1

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân).

PHỤ KIỆN:

 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho tất cả các bạn nữ
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho cả lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE sử dụng 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp chuyên nghiệp ( 20 bạn/1 thợ chụp)
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh.
 • Design 10 ảnh theo concept.
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

IMG 9373 3
BASIC 2

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • Full set Vest cho các bạn nam (Áo Vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo củ nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho tất cả các bạn nữ
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (nếu khách yêu cầu)
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp chuyên nghiệp ( 20 bạn/1 thợ chụp)
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Design 10 ảnh theo concept.
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

550 scaled
BASIC 3

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • Full set Vest cho các bạn nam (Vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE phụ kiện đầy đủ đèn, bàn tiệc, pháo…cho gói chụp PARTY NIGHT.
 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho các bạn nữ
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE sử dụng 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp chuyên nghiệp ( 15 bạn/1 thợ chụp)
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Design 10 ảnh theo concept.
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

IMG 9374 3 1
STANDARD 1

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • 01 CONCEPT trang phục tự chọn bất kỳ
 • Full set Vest cho các bạn nam (Áo vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE phụ kiện đầy đủ đèn, bàn tiệc, pháo…cho gói chụp PARTY NIGHT.
 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho các bạn nữ.
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE sử dụng 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp chuyên nghiệp ( 15 bạn/1 thợ chụp)
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Design 10 ảnh theo concept
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

750 scaled
STANDARD 2

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • 01 CONCEPT trang phục tự chọn bất kỳ
 • Full set Vest cho các bạn nam (Áo vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE sử dụng hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho các bạn nữ.
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE sử dụng 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp, quay chuyên nghiệp ( 15 bạn/1 thợ chụp)
 • Flycam quay chụp trên cao
 • 01 VIDEO kỷ yếu HD đầu tư nội dung
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Design 10 ảnh theo concept
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

IMG 9375 3 1
PREMIUM 1

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • 01 CONCEPT trang phục tự chọn bất kỳ
 • Full set Vest cho các bạn nam (Áo vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE phụ kiện đầy đủ đèn, bàn tiệc, pháo…cho gói chụp PARTY NIGHT.
 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho các bạn nữ.
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp, quay chuyên nghiệp ( 15 bạn/1 thợ chụp)
 • Flycam quay chụp trên cao
 • 01 VIDEO kỷ yếu HD đầu tư nội dung
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Free chụp cho GVCN và chụp cùng người thân
 • Design 10 ảnh theo concept
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

950 scaled
PREMIUM 2

Liên hệ

TRANG PHỤC

 • 01 CONCEPT trang phục tự chọn bất kỳ
 • Full set Vest cho các bạn nam (Áo vest – quần âu – cavat).
 • Full set Áo dài cho các bạn nữ (Áo dài – quần lụa)
 • Full bộ cử nhân cho cả lớp (Áo cử nhân, mũ cử nhân và bằng cử nhân)

PHỤ KIỆN:

 • FREE phụ kiện đầy đủ đèn, bàn tiệc, pháo…cho gói chụp PARTY NIGHT.
 • FREE sử dụng 02 hoa cầm tay cho cả lớp
 • FREE sử dụng hoa đội đầu cho các bạn nữ.
 • FREE giấy màu gấp máy bay cho cả lớp
 • FREE 02 cân bột màu cho lớp (Nếu khách yêu cầu)
 • FREE 01 Loa thùng và 02 mic
 • FREE 02 súng bắn bong bóng
 • FREE vận chuyển trang phục thuê

EKIP & SẢN PHẨM

 • Ekip chụp, quay chuyên nghiệp ( 15 bạn/1 thợ chụp)
 • Flycam quay chụp trên cao
 • 01 VIDEO kỷ yếu HD đầu tư nội dung
 • Chụp không giới hạn ảnh
 • Chỉnh màu toàn bộ ảnh
 • Design 10 ảnh theo concept
 • Tặng 01 ảnh gỗ cao cấp 40 x 60 cho tập thể
 • Tặng mỗi bạn 02 ảnh ép 13×18
 • 01 bản design PHOTOBOOK điện tử
 • Mỗi bạn 1 quyển PHOTOBOOK 30 trang.
 • Ảnh được lưu trữ vĩnh viễn trên Google Drive

ngang 1 scaled

JoyYearbook

  Liên hệ ngay với Joy Yearbook để được tư vấn Chụp Kỷ Yếu

  icon iconGọi ngay: 19008697 icon Chat với Kỷ yếu Joy để được tư vấn icon FLC Landmark, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.